logo

Pałac Młodzieży

Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

ABC REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE

„Z FERIADĄ PRZEZ KONTYNENTY 2022”

 

Od 12.01.2022 r. rodzic/opiekun prawny kandydata na półkolonie zobowiązany jest
do założenia konta użytkownika.

Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją: 

 1. Po założeniu konta uzupełnić pozostałe dane (ikona nr 1).
 2. Wpisać dokładnie dane dziecka / dzieci, które mają uczęszczać na  półkolonie (ikona nr 2).
 3. Na swoim koncie w zakładce „Wybierz zajęcia” (ikona nr 3) wskazać turnus i grupę, którą Państwo wybraliście dla dziecka. Nie jest to jednoznaczne z zapisem dziecka na półkolonie.
 4. W dniu 19.01.2022 o godzinie 19.00 rozpocznie się nabór na półkolonie.
  W tym dniu o wskazanej godzinie w zakładce „Wyślij zgłoszenie”  (ikona nr 4) wystarczy kliknąć przycisk „Zapisz”.
 5. Status zapisu jest „NIEPOTWIERDZONY”. Można go zobaczyć w zakładce „Status zgłoszenia” (ikona nr 5).
  Jeżeli udało się zapisać dziecko na półkolonie, to tutaj dostępne będą dokumenty do pobrania tj. karta kwalifikacyjna. Należy wówczas:
 • pobrać i wydrukować kartę kwalifikacyjną (każda strona na osobnej kartce)
 • wypełnić/uzupełnić wszystkie brakujące rubryki karty
 • dokonać wpłaty na numer konta: 31 1020 4795 0000 9602 0278 3934
  z dopiskiem: „FERIADA 2022”, numerem turnusu, grupy oraz imieniem i nazwiskiem dziecka.
 1. Po uzupełnieniu i podpisaniu karty oraz dokonaniu wpłaty, rodzic / opiekun zobowiązany jest załączyć
  i wysłać dokumenty (kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem wpłaty) drogą elektroniczną za pośrednictwem strony naboru (ikona nr 6) najpóźniej do 25 stycznia 2022 r. do godziny 23.59.

Akceptowane pliki: .jpg, .png, .pdf do 2 MB maksymalnie.

Jeżeli dokumenty w „statusie zgłoszenia” są niewidoczne, oznacza to,
że dziecko nie dostało się na półkolonie w trybie naboru elektronicznego i jest na liście rezerwowej.


UWAGI KOŃCOWE:

 

 1. Prawidłowo przesłane dokumenty podlegać będą weryfikacji przez Dział Organizacyjny Pałacu Młodzieży.
 2. Status „POTWIERDZONY” otrzymują tylko i wyłącznie uczestnicy zakwalifikowani na półkolonie.
 3. Po zapisie dziecka na półkolonie nie można zmienić grupy, do której dziecko zostało zapisane (prosimy zatem o przemyślane podjęcie decyzji związane z zapisem dziecka!)
 4. Dublowanie kont wyklucza dzieci z udziału w rekrutacji na półkolonie.
 5. Rezygnację można zgłosić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, które będzie wysłane drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica/opiekuna adres mailowy, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu nieobecności dziecka do Działu Organizacyjnego Pałacu Młodzieży w Szczecinie pod numerem telefonu 91 422 99 59.
 6. Tylko w uzasadnionych przypadkach (np. choroba dziecka), istnieje możliwość zwrotu części opłaty za zajęcia.
 7. Osoby z listy rezerwowej będą brane pod uwagę w przypadku zwolnienia się miejsc w grupie/ach, o czym będziemy informować Państwa telefonicznie.